Zelfstandige bijzin

De zelfstandige bijzin is een bijzin die één van de functies heeft die een zelfstandig naamwoord (normaal) heeft: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.