Voorzetsel

Het voorzetsel is een taalelement dat samen met een of meer andere woorden een woordgroep vormt die geen onderwerp of lijdend voorwerp van een zin kan zijn. (Zoals deze 'negatieve' definitie laat zien, laat het voorzetsel zich moeilijk 'normaal' definiëren).

In talen met naamvalskenmerken kan het voorzetsel herkend worden aan het feit dat de woordgroep waarvan het 'het hoofd' is, niet in de nominatief staat. Dat houdt in dat behalve geen voorzetsel (maar een voegwoord) is in:

- Behalve jij gaat niemand er heen

Maar onze definitie staat ons toe om behalve wél een voorzetsel te noemen in:

- Er waren behalve mij nóg 10 mensen hun spullen kwijt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.