Bijzin

Een bijzin is een zin binnen de gehele samengestelde zin.
Een (niet beknopte) bijzin heeft een onderwerp en een persoonsvorm.
In tegenstelling tot de rompzin / hoofdzin heeft de bijzin een grammaticale functie: onderwerp, lijdend voorwerp, bijwoordelijke bepaling etc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.