Bijwoord

Een bijwoord noemt een nadere bijzonderheid van iets dat in de zin NIET uitgedrukt wordt door een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord (want anders zouden we te maken hebben met een bijvoeglijk naamwoord): hij werkt hard, hij werkt erg hard, gelukkig is hij weg, etc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.