Beknopte bijzin

De beknopte bijzin is een bijzin waarin het onderwerp niet uitgedrukt wordt en waarin de persoonsvorm 'vervangen' is door een infinitief of een deelwoord:
- Luid lachend kwamen ze de kamer binnen.
- We hebben geleerd om bij binnenkomst te groeten.

De beknopte bijzin kan (soms met een lichte wijziging) door een niet beknopte bijzin worden vervangen:
- Terwijl ze luid lachten kwamen ze de kamer binnen.
- We hebben geleerd dat we bij binnenkomst (moeten) groeten.

Als zo'n vervanging niet mogelijk is, is er niet sprake van een beknopte bijzin. Dus het weten is geen beknopte bijzin in:
- Ik wil het weten
omdat *ik wil dat ik het weet afwijkend is, althans, niet correspondeert met ik wil het weten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.