De rompzin is de gehele zin minus de bijzinnen.
Veel grammatici gebruiken de term 'hoofdzin' om de rompzin aan te geven.
In de moderne taalkunde verstaat men evenwel onder hoofdzin: de gehele zin ('van hoofdletter tot eindteken').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.